GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

Konta bankowe

Numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat dla opłat związanych z obsługą:

Ksiąg Wieczystych, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe:

NBP o/Katowice 54 1010 1212 3068 9622 3100 0000

Zaliczki na biegłego, tłumacza przysięgłego, kuratora:

BGK o/Katowice 66 1130 1091 0003 9093 5120 0002

Poręczenia majątkowe, depozyty:

BGK o/Katowice 67 1130 1017 0021 1000 5690 0004

Konto depozytów w walucie obcej - EURO

BGK O/Katowice - 24 1130 1017 0021 1000 5690 0002

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

  • Imię i nazwisko
  • Sygnaturę sprawy
  • Numer karty dłużnika
  • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 33 201
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 15.01.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry