Strona główna / Kampania "Biała wstążka"

Kampania "Biała wstążka"

#Daj sygnał i zatrzymaj przemoc.  V Kampania Biała Wstążka w Jastrzębiu-Zdroju     

Od 30 lat niewielka biała wstążka jest symbolem protestu przeciwko przemocy wobec kobiet. Na całym świecie, również w Polsce, począwszy od 25 listopada, podejmowane są działania, które mają na celu nagłośnienie problemu.

      A problem istnieje bez dwóch zdań – tylko w 2020 roku w Polsce blisko 74% ofiar przemocy w rodzinie stanowiły kobiety (62 866 osób). Liczby te mówią same za siebie. Z tego powodu tak istotne jest uświadamianie społeczeństwa nie tylko o skali zjawiska, jakim jest przemoc wobec kobiet, ale również o możliwościach udzielenia pomocy, o sposobach, które pozwolą zatrzymać ten mechanizm.

Kampania „Biała Wstążka” po raz piąty zostanie przeprowadzona także w naszym mieście. Tym razem towarzyszy jej hasło: #daj sygnał, zatrzymaj przemoc. Jak co roku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pod patronatem  Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zorganizuje spotkania w szkołach, porady specjalistyczne oraz dyżury dla mieszkańców, podczas których możliwe będzie uzyskanie informacji na temat tego, jak pomagać skrzywdzonym kobietom. Ponadto w ramach akcji przeprowadzono konkurs dla uczniów pn.„PRZEMOC#DAJ(e) SYGNAŁ”.

Ideą jastrzębskiej odsłony „Białej Wstążki” jest jak najszersze edukowanie społeczeństwa, przekazywanie informacji o możliwości udzielenia wsparcia kobietom, które na co dzień doświadczają przemocy, uzmysłowienie im, że mają prawo powiedzieć dość – wystarczy, aby tylko dały sygnał, że potrzebują pomocy.
Jest to misja delikatna, ponieważ wieloletnia przemoc skutecznie odciska się na psychice, rujnując poczucie własnej wartości.  Dlatego w działania, jakie proponowane są w ramach V Kampanii „Biała Wstążka” w Jastrzębiu-Zdroju, włączeni są wykwalifikowani specjaliści, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

 

HARMONOGRAM KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 25.11.2021 - 03.12.2021 roku

 

 

25 listopada 2021 r

- porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 25 w godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32)4349623 lub (32)4349626 dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków i osób uwikłanych w przemoc;

- promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu-Zdroju;

- spotkania informacyjno-edukacyjne w jastrzębskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące zjawiska przemocy przez cały okres trwania Kampanii „Biała Wstążka”

26 listopada 2021 r

- porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 25 w godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32)4349623 lub (32)4349626 dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków i osób uwikłanych w przemoc;

27 listopad 2021 r

- porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień 2927 w godz. 15:30 do 17:30 dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub pod numerem tel. 324349627 lub 324349628;

 

29 listopad 2021 r

 

 

Sąd Rejonowy pokój 141 i 25 dyżur informacyjny dla społeczności lokalnej – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

Spotkanie edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie prowadzone w jastrzębskich szkołach przez pedagogów szkolnych.

30 listopad 2021 r

 - dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 sala 124 w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem: tel. 324787439

1 grudzień 2021 r

 

- dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 12 w godz. 13:00 do 17:00 pokój 3 dotyczący problemów z zakresu: zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy. Możliwość konsultacji telefonicznej pod nr telefonu 519553358.

 

2 grudzień 2021r

 

- rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów konkursu „PRZEMOC#DAJ(e) SYGNAŁ” przez jury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Poinformowanie koordynatorów grup biorących udział w konkursie o wynikach.

3 grudzień 2021r

 

- podsumowanie kampanii ,,Biała Wstążka” w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 w Jastrzębiu  Zdroju sala 25 w godz. 9:30 – 12:00.

 Link do pobrania harmonogramu: Harmonogram Kampania "Biała wstążka"

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Wójcik
Dokument z dnia: 15.11.2019
Dokument oglądany razy: 3 161
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 24.11.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry