Strona główna / Kampania "Biała wstążka"

Kampania "Biała wstążka"

      25 listopada po raz czwarty w Jastrzębiu –Zdroju, rusza kampania społeczna ,,Biała Wstążka”, która potrawa do 30 listopada 2019 r. To największa na Świecie akacja, będąca symbolem sprzeciwu przemocy wobec kobiet. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn którzy nie krzywdzą a chronią. Jest to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

      Biała wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy wobec kobiet i będzie reagował widząc przemoc wobec nich.

      Głównym organizatorem kampanii ,,Biała Wstążka”  jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Jastrzębia Zdroju. W tegoroczną kampanie szeroko włączyli się również: Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Dialogu Społecznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Sportowy GKS Jastrzębie.

 

HARMONOGRAM KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 25.11.2019 - 30.11.2019 rok

 

25.11.2019 r
godz. 10:00

Inauguracja IV edycji Kampanii ,,Biała Wstążka" - Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju – uroczyste rozpoczęcie Kampanii z udziałem Władz Miasta ogłoszenie wyników konkursu, występ finalistów konkursu „Kocham, szanuję. Koniec tematu!”

Promowanie kampanii przez cały okres trwania akcji poprzez zamieszczenie informacji o idei kampanii na stronach internetowych współorganizatorów oraz lokalnej prasie i mediach.

25.11.2019 r
godz. 10:00-12:00

Przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu  przemocy wobec kobiet przez pracowników socjalnych i dzielnicowych na ulicach miasta Jastrzębia-Zdroju, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy.

 

26.11.2019 r
godz. 10:00-13:00

 

 

Sąd Rejonowy pokój 141 i 25 dyżur informacyjny dla społeczności lokalnej – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

Spotkanie edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie prowadzone w jastrzębskich szkołach przez pedagogów szkolnych.

27.11.2019 r
godz. 10:00-12:00

 

Przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu  przemocy wobec kobiet przez pracowników socjalnych i dzielnicowych na ulicach miasta Jastrzębia-Zdroju, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy.

 

27.11.2019 r
godz. 09:00-12:00

 

Spotkanie edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie prowadzone w jastrzębskich szkołach prowadzone przez pedagogów szkolnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 25 - porady, konsultacje, wsparcie dla społeczności lokalnej – dyżur pełnić będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

28.11.2019 r
godz. 16:00-18:00

 Porady specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Klubie Seniora ul. Mazowiecka w Jastrzębiu-Zdroju z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej.

28.11.2019 r
godz. 10:00 – 12:00

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – oprowadzenie po sądzie, pokazanie „Niebieskiego Pokoju”, pogadanka na temat przesłuchania nieletniego przez sędzinę dla uczniów  klasy szkoły podstawowej.

29.11.2019 r
godz. 11:00-14:00

 Ośrodek Pomocy Społecznej sala 25 – spotkanie pracowników socjalnych z przedstawicielami Komendy miejskiej Policji – przedstawienie przez przedstawicieli KMP „Mapy zagrożeń”, przekazanie informacji na temat dot. cyberprzemocy.

30.11.2019 r

godz. 13:00

Stadion Miejski w Jastrzębiu-Zdroju – Mecz GKS Jastrzębie-Stomil Olsztyn. Promowanie kampanii poprzez przypinanie białych wstążek zawodnikom klubu GKS Jastrzębie.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Wójcik
Dokument z dnia: 15.11.2019
Dokument oglądany razy: 2 174
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 15.11.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry