Strona główna / Aktualności

Ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju obowiązują do odwołania

Opublikowano: 09.04.2021, 11:49
  1. Wstrzymanie osobistego przyjmowania stron i interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz wstrzymanie osobistego przyjmowania wszelkiej korespondencji przez Biuro Podawcze, przy czym przyjmowanie korespondencji ( w tym skarg i wniosków) będzie się odbywać za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub za pomocą platformy E-PUAP oraz za pomocą , zlokalizowanych przy wejściu głównym do Sądu, skrzynek podawczych ( bez możliwości otrzymania potwierdzenia ich złożenia oraz stosując zasadę 24-godzinnej kwarantanny złożonych pism );
  2. Zamknięcie kasy Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, informując jednocześnie, że opłat sądowych oraz innych wpłat należy dokonywać wyłączenie przelewem bankowym lub poprzez placówki pocztowe na wskazane poniżej rachunki bankowe :
    • opłaty związane z obsługą ksiąg wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe i  nne opłaty sądowe : NBP O/ Katowice 54 1010 1212 3068 9622 3100 0000
    • wpłaty zaliczek na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, świadków, opłat za wpis dokonany w rejestrze spadkowym ( w wysokości 5 zł) itp.:
    • BGK O/Katowice 66 1130 1091 0003 9093 5120 0002 .

Pozostają w mocy pozostałe stale obowiązujące ograniczenia wynikające z Zarządzenie nr Adm.0181- 51 /20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12 listopada 2020 roku. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Aneks nr 5 do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju nr Adm. 0181-5120 z dnia 12.11.2020 r

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 974
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 09.04.2021, 11:49
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry