Strona główna / Aktualności

Ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 1 do 9 kwietnia 2021

Opublikowano: 31.03.2021, 12:54

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju uprzejmie informuje , że z uwagi na pogorszenie sytuacji epidemicznej w kraju w okresie od 1 do 9 kwietnia 2021 r. zostają przywrócone ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu , a w szczególności :

  1.  Wstrzymanie osobistego przyjmowania stron i interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz wstrzymanie osobistego przyjmowania wszelkiej korespondencji przez Biuro Podawcze,  przy czym przyjmowanie korespondencji ( w tym skarg i wniosków)  będzie się odbywać za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną lub za pomocą platformy E-PUAP oraz za pomocą , zlokalizowanych przy wejściu  głównym do  Sądu , skrzynek podawczych ( bez możliwości otrzymania potwierdzenia ich złożenia oraz stosując zasadę 24-godzinnej kwarantanny złożonych pism );
  2. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju uprzejmie informuje , że z  uwagi na pogorszenie sytuacji epidemicznej w kraju w okresie od 1 do 9 kwietnia 2021 r.  zostają przywrócone ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu , a w szczególności Zamknięcie kasy Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju , informując jednocześnie, że opłat sądowych oraz innych wpłat należy dokonywać wyłączenie przelewem bankowym lub poprzez placówki pocztowe na wskazane poniżej rachunki bankowe :

- opłaty związane z obsługą ksiąg wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe i inne opłaty sądowe : NBP O/ Katowice 54 1010 1212 3068 9622 3100 0000

-wpłaty zaliczek na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, świadków, opłat za wpis dokonany w rejestrze spadkowym ( w wysokości 5 zł) itp.:

BGK O/Katowice 66 1130 1091 0003 9093 5120 0002 .

Pozostają w mocy pozostałe stale obowiązujące ograniczenia wynikające z Zarządzenie nr Adm.0181- 51 /20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12 listopada 2020 roku

 

Aneks nr 4 do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju nr Adm. 0181-5120 z dnia 12.11.2020 r.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 696
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 31.03.2021, 12:54
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry