GODZINY URZĘDOWANIA

Numery kont bankowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Stanisława Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (+48 32) 47 87 400
fax: (+48 32) 47 87 401
  NIP: 633-19-38-855
EPUAP: /46c36ksdoy/SkrytkaESP

 

Aktualności"Nieruchomości@"

Opublikowano: 08.05.2020, 10:59

Czasopismo naukowe „Nieruchomości@”, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/Zarządzenie Adm. 0181-23-20

Opublikowano: 04.05.2020, 12:54

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dalszego ograniczenia działalności Sądu.

Plik PDF Zarządzenie Adm. 0181-23-20Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Opublikowano: 30.04.2020, 11:43

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.Zarządzenie Adm. 0181-20-20

Opublikowano: 07.04.2020, 15:48

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 kwietnia 2020 roku Adm.-0181-20/20 w zakresie dotyczącym określenia od 31 marca 2020 roku spraw pilnych oraz przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

Najbliższe terminy spraw


Nie znaleziono spraw o podanych kryteriach.


Przeglądanie akt

Zasady dostępu do akt sądowych reguluje regulamin czytania i przeglądania akt spraw

Godziny urzędowania:

1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

- w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 18.00;

- od wtorku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30,

2. Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

- w poniedziałki od godziny 08.00 do godziny 18.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.

3. Godziny przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:

telefon: 32 4787 400 lub 32 4787 411

- od poniedziałku do piątku od godziny 07.30 do godziny 14.30

4. Godziny przyjęć interesantów przez V Wydziału Ksiąg Wieczystych

- w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 18.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00

-  przyjmowanie wniosków o wpis w Księdze Wieczystej:

- w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 16.45

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do 14.15

- w piątki archiwum dla stron nieczynne.

5. Godziny urzędowania kasy Sądu:

- w poniedziałki od godziny 10.00 do godziny 17.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.30.

- w ostatni dzień roboczy miesiąca od 8.00 – 11.00.

6. Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

-  w środy od godziny 10.30 do godziny 13.30 po uprzednim zapisaniu się w pok. 205.

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: +48 32 47-87-400
Fax:        +48 32 47-87-401
e-mail: jastrzebie@jastrzebie.sr.gov.pl
NIP: 633-19-38-855
Regon: 001213270

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Jastrzębie-Zdrój, Gmina Pawłowice Śląskie.

Sprawy z zakresu prawa pracy obejmują również powiat wodzisławski.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz U. Nr 10 poz.68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 501 319
Opublikował: Kamil Duźniak
Publikacja dnia: 23.06.2017
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju aneksem z dnia 31.03.2020 do zarządzenia Adm.0181-18/20 z dnia 20 marca 2020 zarządza dalsze ograniczenia w działalności Sądu począwszy od dnia 1 kwietnia 2020r. do odwołania.Do góry