Wersja archiwalna z dnia 03.08.2021

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: Adm.- 1103-1/21- Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju- umowa na zastępstwo.

Asystent Sędziego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.09.2021, 00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2021, 15:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

Adm.- 1103-1/21- Konkurs  na  stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju- umowa na zastępstwo.

1. Zarządzenie Prezesa

2. Ogłoszenie o konkursie

3. Kwestionariusz osobowy

4. Oświadczenia

5. Obowiązek informacyjny

 

Komisja konkursowa

Zmiana terminu II etapu konkursu

 

Lista osób zakwalifikowana do II etapu konkursu

Opublikowano dnia: 03.08.2021
Wydruk z dnia: 18.10.2021 // www.jastrzebie.sr.gov.pl