Czas pracy Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w 2019

10.05.2019

Informujemy, że zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 grudnia 2018 roku Adm.-0181-28/18 wyznaczono dla pracowników Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

 

  1. dodatkowe dni wolne od pracy:

 

  1. dodatkowe dni pracy:

 

w które Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju będzie urzędował w godzinach od 730 do 1530, godziny przyjmowania interesantów, jak w dniach wtorek-piątek.

 

W razie konieczności złożenia pisma procesowego( bądź upływu terminu do jego złożenia, czy upływu terminu do uiszczenia opłaty) w dniu wolnym od pracy, pismo można nadać w urzędzie pocztowym, a ewentualne opłaty uiścić za pośrednictwem instytucji finansowych. Data nadania przesyłki bądź data dokonania wpłaty jest równoznaczna z wniesieniem pisma/opłaty do sądu.

 

Zarządzenie Dyrektora i Prazesa Adm.-0181-28/18

Wiadomość z dnia: 10.05.2019
Wiadomość oglądana razy: 579
Opublikował: Kamil Wójcik
wydruk z dnia: 28.05.2020 // www.jastrzebie.sr.gov.pl