Godziny urzędowania

[Godziny urzędowania nieaktualne prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Adm. 0181-51/20]

 

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju uprzejmie informuje , że od dnia  2 listopada 2020 r. zawiesza się wydłużone  godziny funkcjonowania Sądu w poniedziałki do odwołania. Sąd  będzie w poniedziałki  urzędował do godz. 15.30 .

 

1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

2. Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

3. Godziny przyjęć interesantów przez Czytelnię akt w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów są dostępne w zakładce Wydziały Sądu

Zasady działania określa Regulamin Czytelni Akt.

4. Godziny przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:

telefon: 32 4787 400 lub 32 4787 411

5. Godziny przyjęć interesantów przez V Wydziału Ksiąg Wieczystych

6. Godziny urzędowania kasy Sądu:

W kasie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju nie ma możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych.

7. Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

Podpisał: Kamil Wójcik
Dokument z dnia: 10.01.2017
Dokument oglądany razy: 29 863
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 17.11.2020
 
Wydruk z dnia: 11.04.2021 // www.jastrzebie.sr.gov.pl