Godziny urzędowania

Wersja archiwalna z dnia 12.06.2020

[Godziny urzędowania nieaktualne prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Adm. 0181-32-20]

 

 

1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

2. Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

3. Godziny przyjęć interesantów przez Czytelnię akt w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów są dostępne w zakładce Wydziały Sądu

Zasady działania określa Regulamin Czytelni Akt.

4. Godziny przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:

telefon: 32 4787 400 lub 32 4787 411

5. Godziny przyjęć interesantów przez V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Przyjmowanie wniosków o wpis w Księdze Wieczystej:

6. Godziny urzędowania kasy Sądu:

7. Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

Podpisał: Kamil Wójcik
Dokument z dnia: 10.01.2017
Dokument oglądany razy: 25 943
Opublikował: Kamil Wójcik
Publikacja dnia: 12.06.2020
 
Wydruk z dnia: 29.10.2020 // www.jastrzebie.sr.gov.pl