Bezpłatne porady prawne

Wersja archiwalna z dnia 17.05.2017

Bezpłatne porady prawne w Jastrzębiu-Zdroju


W całym kraju uruchomione zostały 1524 punkty, gdzie można otrzymać bezpłatną poradę prawną. W Jastrzębiu-Zdroju powstały cztery takie punkty.

Na terenie całej Polski funkcjonować zaczął system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Jastrzębiu-Zdroju pomoc prawną można otrzymać 5 dni w tygodniu.

Punkty:

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7:

poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 14.00-18.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Dunikowskiego 5-7 w dniach 18 i 26 maja 2017 r. będzie czynny od godz. 13.00 do 18.00, a w dniu 25 maja od godziny 12.00 do 18.00.

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a:

poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-12.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na ul. Wrzosowej 12 a w Centrum Organizacji pozarządowych (Punkt nr 2)

- 10, 17 i 31 maja 2017r. będzie czynny od godziny 8.00 do 13.20

- 15 maja 2017 r. będzie czynny od godziny 8.00 do 16.00.

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a:

poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30,
środa: 7.30-11.30,
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a:

poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Opolska 9 a (OPS):

- 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 maja 2017 r. będzie czynny od godziny 7.30 do 17.30

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
- kobiety w ciąży.

Więcej informacji: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Przydatne informacje: prezentacja z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podpisał: Kamil Duźniak
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 651
Opublikował: Kamil Duźniak
Publikacja dnia: 17.05.2017
 
wydruk z dnia: 19.02.2020 // www.jastrzebie.sr.gov.pl