Majątek Sądu

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju dysponuje:

1. Przekazaną w trwały zarząd nieruchomością gruntową, zabudowaną o powierzchni 0.9715 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 2808,90 m2 składającym się z trzech brył:

2. Majątkiem ruchomym, który stanowi wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności oraz służące ochronie osób i mienia, w tym m. in.: