Organy Sądu

Prezes Sądu

SSR Piotr Pukowiec
Przyjmuje strony w środy w godzinach od 1030 - 1330
Sekretariat Prezesa
II piętro pokój 205
ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój 44-330
Tel. 32 47 87 500
Fax 32 47 87 401

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018r. poz. 23) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015. 2316).

 

Wiceprezes Sądu

SSR Bożena Próchniewicz
Przyjmuje strony w czwartki w godzinach od 930 - 1130
II piętro, pokój 205
ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój 44-330
Tel. 32 47 87 464
Fax. 32 47 87 401

 

Dyrektor Sądu

Ewa Lużyna
ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój 44-330
Tel fax. 32 47 87 400
dyrektor@jastrzebie.sr.gov.pl

Działu II rozdziału 5 § 35 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015. 2316).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: W Skrocka
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 17 873
Opublikował: Wioletta Skrocka
Publikacja dnia: 29.06.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry