Aktualności

Czas pracy Sądu Rejonowego W Jastrzębiu-Zdroju w 2019

Opublikowano: 31.12.2018, 11:16

Informujemy, że zarządzeniem Prezesa i Dyrektora z dnia 21 grudnia 2018 roku Adm.-0181-28/18  wyznaczono dla pracowników Sądu Rejonowego w  Jastrzębiu-Zdroju:

 • dodatkowe dni wolne od pracy:
  • 2 maja 2019 roku – czwartek,
  • 21 czerwca 2019 roku - piątek,
  • 24 grudnia 2019 roku – wtorek
 • dodatkowe dni pracy:
  • 11 maja 2019 roku - sobota,
  • 15 czerwca 2019 roku – sobota,
  • 7 grudnia 2019 roku- sobota,

w które Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju będzie urzędował w godzinach od 730 do 1530, godziny przyjmowania interesantów, jak w dniach wtorek-piątek.Zarządzenie Adm.-0181-27/18

Opublikowano: 28.12.2018, 13:04

Informujemy, że zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 grudnia 2018 roku Adm.-0181-27/18 ustalono godziny urzędowania i przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach od 730 do 1530 , natomiast kasa sądu będzie czynna od 8.00 – 11.00 ( jak ustalono dla ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca).Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju -Adm.110-1/18

Opublikowano: 28.12.2018, 09:40

Wyniki konkursuZapytanie ofertowe na utylizację zbędnych i zużytych elektrycznych i elektronicznych składnikach maj

Opublikowano: 30.11.2018, 12:12

Zapytanie ofertowe

Najbliższe terminy spraw


Nie znaleziono spraw o podanych kryteriach.


Przeglądanie akt

Zasady dostępu do akt sądowych reguluje regulamin czytania i przeglądania akt spraw

Godziny urzędowania:

1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

- w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 18.00;

- od wtorku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30,

2. Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

- w poniedziałki od godziny 08.00 do godziny 18.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.

3. Godziny przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:

telefon: 32 4787 400 lub 32 4787 411

- od poniedziałku do piątku od godziny 07.30 do godziny 14.30

4. Godziny przyjęć interesantów przez V Wydziału Ksiąg Wieczystych

- w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 18.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00

-  przyjmowanie wniosków o wpis w Księdze Wieczystej:

- w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 16.45

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do 14.15

- w piątki archiwum dla stron nieczynne.

5. Godziny urzędowania kasy Sądu:

- w poniedziałki od godziny 10.00 do godziny 17.00

- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.30.

- w ostatni dzień roboczy miesiąca od 8.00 – 11.00.

6. Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:

-  w środy od godziny 10.30 do godziny 13.30 po uprzednim zapisaniu się w pok. 205.

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: +48 32 47-87-400
Fax:        +48 32 47-87-401
e-mail: jastrzebie@jastrzebie.sr.gov.pl
NIP: 633-19-38-855
Regon: 001213270

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Jastrzębie-Zdrój, Gmina Pawłowice Śląskie.

Sprawy z zakresu prawa pracy obejmują również powiat wodzisławski.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz U. Nr 10 poz.68)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 414 629
Opublikował: Kamil Duźniak
Publikacja dnia: 23.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry