Wersja archiwalna z dnia 07.11.2018

Konkurs: Konkurs na stanowisko stażysty - pracownika sekratriatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

stażysta

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.11.2018, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.12.2018, 09:00
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie

 

Klauzula Informacyjna

 

Oświadczenia

 

Kwestionariusz

 

Opublikowano dnia: 07.11.2018
wydruk z dnia: 22.04.2019 // www.jastrzebie.sr.gov.pl