Aktualności

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016r.

Opublikowano: 06.10.2016, 14:53

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016r.

 Dni wolne od pracy w 2016 roku.

Opublikowano: 15.02.2016, 09:08Otwarcie Punktu Mediacyjnego  w Sądzie Rejonowym

Opublikowano: 12.02.2016, 12:47

Informujemy, iż z dniem 9 lutego 2016 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 został uruchomiony Punkt Mediacji.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
II Kp 118/201609:00, 2016-10-25
Sala nr 145, I-sze piętro, ul.Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój
IV P 502/201609:00, 2016-10-25
Sala nr 27, Parter, ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój
Kp 118/201609:00, 2016-10-25
Sala nr 145, I-sze piętro, ul. Staszica 3
IV P 1135/201509:00, 2016-10-25
Sala nr 28, Parter, ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój
I C 1030/201609:00, 2016-10-25
Sala nr 32, Parter, ul. Staszica 3 Jastrzębie-Zdrój


Przeglądanie akt

Zasady dostępu do akt sądowych reguluje regulamin czytania i przeglądania akt spraw

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 730 do 1800
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530

Biuro podawcze jest czynne codziennie w godzinach od 800 do 1430

Punkt Obsługi Interesanta jest czynny codziennie w godzinach od 800 do 1430
Telefon: +48 32 47-87-400

Kasa Sądu jest czynna:
poniedziałek od 730 do 1800  (przerwa od 1430 do 1530)
wtorek-piątek od 730 do 1430

Strony przyjmowane są :

w V Wydziale Ksiąg Wieczystych:

poniedziałki od 800 do 1800

od wtorku do piątku od 800 do 1400

w piątki - archiwum dla stron nieczynne.

w pozostałych Wydziałach:

poniedziałki od 800 do 1800

od wtorku do piątku od 800 do 1400

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: +48 32 47-87-400
Fax:        +48 32 47-87-401
e-mail: jastrzebie@jastrzebie.sr.gov.pl
NIP: 633-19-38-855
Regon: 001213270

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasta: Jastrzębie-Zdrój, Gmina Pawłowice Śląskie.

Sprawy z zakresu prawa pracy obejmują również powiat wodzisławski.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz U. Nr 10 poz.68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012, poz 526)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 287 001
Opublikował: Kamil Duźniak
Publikacja dnia: 14.10.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry